De Bruto/Netto belasting app

In samenwerking met Kau Entertainment hebben wij een (eenvoudige) bruto/netto app gemaakt voor Android. Met de app kun je de inkomstenbelasting berekenen voor 2015 en zien hoeveel je netto over houdt per jaar of per maand.

brutonetto1 brutonetto2

De app houdt rekening met de hypotheekrenteaftrek voor particulieren (daarvoor moet je weten de betaalde rente per jaar en de woz waarde voor het berekenen van het eigenwoningforfait).

Voor ondernemers wordt er alleen rekening gehouden met starters- en zelfstandigenaftrek. Deze zijn o.a. afhankelijk van het urencriterium. Uiteraard wordt er in de belastingberekening rekening gehouden met de MKB-winstvrijstelling van 14%.

De app kan nog veel uitgebreider worden gemaakt maar de basis is er en voor een eerste indruk van bruto/netto is dit in de meeste gevallen voldoende.