De Bruto/Netto belasting app

In collaboration with Kau Entertainment do we have a (simple) bruto/netto app made for Android. With the app you can calculate the income tax for 2015 and see how much you have net left over per year or per month.

brutonetto1 brutonetto2

De app houdt rekening met de hypotheekrenteaftrek voor particulieren (daarvoor moet je weten de betaalde rente per jaar en de woz waarde voor het berekenen van het eigenwoningforfait).

Voor ondernemers wordt er alleen rekening gehouden met starters- en zelfstandigenaftrek. Deze zijn o.a. afhankelijk van het urencriterium. Uiteraard wordt er in de belastingberekening rekening gehouden met de MKB-winstvrijstelling van 14%.

De app kan nog veel uitgebreider worden gemaakt maar de basis is er en voor een eerste indruk van bruto/netto is dit in de meeste gevallen voldoende.