Tax Authorities Codes

Een overzicht van de verschillende codes die
die Belastingdienst gebruikt bij aangiftes