Tarieven en schijven inkomstenbelasting

Een overzicht van de belastingschijven
en percentages per jaar.